Anomalops katoptron – Bleeker, 1856

Famiglia : Anomalopidae


Sinonimi :

 

Anomalops graeffei - Kner, 1868

Heterophthalmus katoptron - Bleeker, 1856