Hypsipetes crassirostris – Newton, 1867

Family : Pycnonotidae