Hypsipetes crassirostris – Newton, 1867

Familia : Pycnonotidae