Hypsipetes crassirostris – Newton, 1867

Famille : Pycnonotidae