Miopithecus ogouensis – Kingdon, 1997

Family : Cercopithecidae