Miopithecus ogouensis – Kingdon, 1997

Familia : Cercopithecidae