Miopithecus ogouensis – Kingdon, 1997

Famille : Cercopithecidae