Polyommatus (Polyommatus ) escheri – Hübner, 1823

Famille : Lycaenidae


Synonymes :

 

Agrodiaetus escheri - Hübner, 1823