Thatcheria mirabilis – Angas, 1877

Family : Turridae