Thatcheria mirabilis – Angas, 1877

Familia : Turridae