Xenophora solaris – Linnaeus, 1764

Famille : Xenophoridae

Synonymes :

 

Stellaria paucispinosa - Kosuge & Nomoto, 1972

Stellaria solaris - Linnaeus, 1764

Xenophora solaris - Linnaeus, 1764