Xyphosia miliaria – Schrank 1781

Famiglia : Tephritidae