Xyphosia miliaria – Schrank 1781

Familia : Tephritidae