Xyphosia miliaria – Schrank 1781

Famille : Tephritidae