Aphidoletes aphidimyza – Rondani, 1847

Famille : Cecidomyiidae

Synonymes :

 

Aphidoletes basalis - Felt, 1908

Aphidoletes borealis - Felt, 1908

Aphidoletes flavida - Felt, 1908

Aphidoletes fulva - Felt, 1908

Aphidoletes marginata - Felt, 1908

Aphidoletes meridionalis - Felt, 1908

Bremia hamamelidis - Felt, 1907

Cecidomya aphidimyza - Rondani, 1847

Diplosis rosivora - Coquillett, 1900

Phaenobremia doutti - Pritchard, 1961