Axis porcinus – Zimmermann, 1780

Famille : Cervidae