Dicamptodon ensatus

Family : Ambystomatidae


Synonyms :

Ambystoma ensatum (Grinnell & Camp, 1917)

Plethodon ensatus (Cope, 1868)

Triton ensatus (Eschscholtz, 1833)