Glaucostegus typus – Bennett, 1830

Famille : Rhinobatidae