Periophthalmus kalolo – Lesson, 1831

Family : Gobiidae

_P-58-6_Periophthalmus

 

Synonyms :

 

Periophthalmus africanus - Eggert, 1935

Periophthalmus koelreuteri africanus - Eggert, 1935