Simaroubaceae

 

This family currently (2015) comprises the following genera:

Ailanthus, Amaroria, Brucea, Castela, Eurycoma, Gymnostemon, Holacantha, Iridosma, Leitneria, Nothospondias, Odyendyea, Perriera, Picrasma, Picrolemma, Pierreodendron, Quassia, Samadera, Simaba, Simarouba.

 

→ To appreciate the biodiversity within the SIMAROUBACEAE family please click here.