Thymelaeaceae

 

La famille compte actuellement (2019) les genres suivants :

Aetoxylon, Amyxa, Aquilaria, Arnhemia, Atemnosiphon, Craterosiphon, Cryptadenia, Dais, Daphne, Daphnimorpha, Daphnopsis, Deltaria, Diarthron, Dicranolepis, Diplomorpha, Dirca, Drapetes, Edgeworthia, Englerodaphne, Enkleia, Eriosolena, Funifera, Gnidia, Gonystylus, Goodallia, Gyrinops, Jedda, Kelleria, Lachnaea, Lagetta, Lasiadenia, Lasiosiphon, Lethedon, Linodendron, Linostoma, Lophostoma, Octolepis, Ovidia, Passerina, Peddiea, Phaleria, Pimelea, Rhamnoneuron, Schoenobiblus, Solmsia, Stellera, Stephanodaphne, Struthiola, Synandrodaphne, Synaptolepis, Tepuianthus, Thecanthes, Thymelaea, Wikstroemia.

 

→ Pour apprécier la biodiversité au sein de la famille des THYMELAEACEAE cliquez ici.

error: Content is protected !!