Saxifragaceae

 

La famille compte actuellement (2015) les genres suivants :

Astilbe, Astilboides, Bensoniella, Bergenia, Bolandra, Boykinia, Chrysosplenium, Conimitella, Darmera, Elmera, Hemieva, Heterisia, Heuchera, Hieronymusia, Hirculus, Hydatica, Jepsonia, Leptarrhena, Leptasea, Limnobotrya, Lithophragma, Lobaria, Micranthes, Mitella, Mukdenia, Neoboykinia, Oreotrys, Oresitrophe, Ozomelis, Pectiantia, Peltoboykinia, Rodgersia, Saniculiphyllum, Saxifraga, Saxifragella, Saxifragodes, Saxifragopsis, Spatularia, Steiranisia, Suksdorfia, Sullivantia, Tanakaea, Telesonix, Tellima, Tetilla, Therofon, Tiarella, Tolmiea.

 

→ Pour apprécier la biodiversité au sein de la famille des SAXIFRAGACEAE cliquez ici.