Plumbaginaceae

 

La famiglia conta attualmente (2015) i seguenti generi:

Acantholimon, Aegialitis, Afrolimon, Armeria, Bakerolimon, Bamiania, Bukiniczia, Cephalorhizum, Ceratolimon, Ceratostigma, Chaetolimon, Dictyolimon, Dyerophytum, Goniolimon, Ikonnikovia, Limoniastrum, Limoniopsis, Limonium, Muellerolimon, Neogontscharovia, Plumbagella, Plumbago, Psylliostachys, Saharanthus.

 

→ Per apprezzare la biodiversità all’interno della famiglia delle PLUMBAGINACEAE cliccare qui.