Plumbaginaceae

 

La familia cuenta actualmente (2015) con los siguientes géneros:

Acantholimon, Aegialitis, Afrolimon, Armeria, Bakerolimon, Bamiania, Bukiniczia, Cephalorhizum, Ceratolimon, Ceratostigma, Chaetolimon, Dictyolimon, Dyerophytum, Goniolimon, Ikonnikovia, Limoniastrum, Limoniopsis, Limonium, Muellerolimon, Neogontscharovia, Plumbagella, Plumbago, Psylliostachys, Saharanthus.

 

→ Para apreciar la biodiversidad dentro de la familia de las PLUMBAGINACEAE clicar aquí.