Plumbaginaceae

 

This family currently (2015) comprises the following genera:

Acantholimon, Aegialitis, Afrolimon, Armeria, Bakerolimon, Bamiania, Bukiniczia, Cephalorhizum, Ceratolimon, Ceratostigma, Chaetolimon, Dictyolimon, Dyerophytum, Goniolimon, Ikonnikovia, Limoniastrum, Limoniopsis, Limonium, Muellerolimon, Neogontscharovia, Plumbagella, Plumbago, Psylliostachys, Saharanthus.

 

→ To appreciate the biodiversity within PLUMBAGINACEAE family please click here.