Xyphosia miliaria – Schrank 1781

Family : Tephritidae