Proteaceae

 

This family currently (2015) comprises the following genera:

Acidonia, Adenanthos, Agastachys, Alloxylon, Athertonia, Aulax, Austromuellera, Banksia, Beauprea, Beaupreopsis, Bellendena, Bleasdalea, Brabejum, Buckinghamia, Cardwellia, Carnarvonia, Catalepidia, Cenarrhenes, Conospermum, Darlingia, Diastella, Dilobeia, Dryandra, Eidothea, Embothrium, Euplassa, Faurea, Finschia, Floydia, Franklandia, Garnieria, Gevuina, Grevillea, Hakea, Helicia, Heliciopsis, Hollandaea, Isopogon, Kermadecia, Knightia, Leucadendron, Leucospermum, Lomatia, Macadamia, Malagasia, Mimetes, Oreocallis, Orites, Orothamnus, Panopsis, Paranomus, Persoonia, Protea, Roupala, Scolymocephalus, Serruria, Sleumerodendron, Sorocephalus, Spatalla, Sphalmium, Stenocarpus, Telopea, Toronia, Triunia, Turrillia, Vexatorella, Virotia, Xylomelum.

 

→ To appreciate the biodiversity within the family PROTEACEAE please click here.

→ Article BANKSIA

→ Article GREVILLEA

→ Article LEUCADENDRON

→ Article LEUCOSPERMUM

→ Article PROTEA

→ Article AUSTRALIAN PROTEACEAE

→ Article SOUTH AFRICAN PROTEACEAE